Organiziranost

Predsednik

Boris Popovič

 

Svet stranke

Tomaž Bele
Marko Štrkalj
Alfred Štefančič
Narciso Urbanaz
Bogdan Glavina
Peter Bolčič
Igor Hrvatin
Sani Kamenčič
Jani Bačič
Barbara Strmole

 

Nadzorni odbor

Valmi Ugrin
Tina Mojškerc
Nataša Likar
Vlasta Vežnaver
Slobodan Popovič